Skype 18    Drapeau usgb   Chine 4   Viet nam 3   Russie 2   France 1  Học và tiến bộ nói và viết tiếng Pháp trong tuyến với một huấn luyện viên người Pháp :
                      
www.vers-la-france.com/vi                                                            đàm thoại tiếng Pháp và bài luyện tập cá nhân hoá     
Tel 1 33 (0)6 44 24 48 57      

Bài học cá nhân trực tuyến

Học nói và viết tiếng Pháp dễ dàng với các khóa học trực tuyến cá nhân. Bạn sẽ được hưởng lợi từ các tờ bài học của tôi kèm theo các bài tập cá nhân hóa về ngữ pháp, cách chia động từ, hiểu và diễn đạt bằng văn bản và bằng lời nói. Tôi cung cấp các gói cho 5, 10 hoặc 20 giờ học trực tuyến. Được hưởng lợi từ việc giảm tới 10%. Bạn có thể chia sẻ bài học của mình với một hoặc nhiều bạn bè nếu muốn.

Drapeuaux du monde

Bienvenue !

Cours individuels en ligne de français à l'oral et à l'écrit avec un coach

KHÓA HỌC NÓI VÀ VIẾT TIẾNG PHÁP TRỰC TUYẾN ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN

Kурсы разговорного и письменного французского языка с частным преподавателем

Individual online french speaking and writing courses with a coach

法语对网上课堂