Skype 18    Drapeau usgb   Chine 4   Viet nam 3   Russie 2   France 1  Học và tiến bộ nói và viết tiếng Pháp trong tuyến với một huấn luyện viên người Pháp :
                      
www.vers-la-france.com/vi                                                            đàm thoại tiếng Pháp và bài luyện tập cá nhân hoá     
Tel 1 33 (0)6 44 24 48 57      

Chương trình đào tạo

Tìm khóa học nói và viết tiếng Pháp tốt nhất

  • Giáo viên tiếng Pháp của bạn

    Tôi đề xuất một cuộc hẹn đầu tiên trên Skype miễn phí để đánh giá trình độ tiếng Pháp của bạn. Tôi thiết kế một chương trình học tiếng Pháp, luyện kĩ năng nói và viết, được cá nhân hóa.
  • Các khóa học tiếng Pháp trực tuyến

    Bài học cá nhân trên Skype với huấn luyện viên người Pháp để luyện kĩ năng nói: luyện phát âm và kĩ năng nói trôi chảy, tăng vốn từ vựng và phát triển kĩ năng cú pháp
  • Bài học tiếng Pháp viết trực tuyến

    Các giáo trình học và sửa bài tập ngữ pháp / chia động từ / từ vựng / kĩ năng đọc hiểu và diễn tả phù hợp với trình độ của bạn

Drapeuaux du monde

Bienvenue !

Cours individuels en ligne de français à l'oral et à l'écrit avec un coach

KHÓA HỌC NÓI VÀ VIẾT TIẾNG PHÁP TRỰC TUYẾN ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN

Kурсы разговорного и письменного французского языка с частным преподавателем

Individual online french speaking and writing courses with a coach

法语对网上课堂