Skype 18    Drapeau usgb   Chine 4   Viet nam 3   Russie 2   France 1  Học và tiến bộ nói và viết tiếng Pháp trong tuyến với một huấn luyện viên người Pháp :
                      
www.vers-la-france.com/vi                                                            đàm thoại tiếng Pháp và bài luyện tập cá nhân hoá     
Tel 1 33 (0)6 44 24 48 57      

Các khóa học tiếng Pháp trực tuyến

Validation Hội thoại bằng tiếng Pháp
Expression orale en francaisChúng tôi sẽ nói về tất cả các chủ đề mà bạn quan tâm đặc biệt. Chúng ta sẽ thảo luận về nhiều chủ đề của cuộc trò chuyện. Chúng tôi sẽ nói về tin tức Pháp và quốc tế, thể thao, giải trí, gia đình, khoa học, ẩm thực ... Bạn sẽ học cách bày tỏ ý kiến ​​của mình. Tôi sẽ giúp bạn phát triển mức độ hiểu miệng, làm giàu vốn từ vựng của bạn, luyện phát âm và cách nói của bạn, để nói trôi chảy. Bạn sẽ không còn ngần ngại khi lên tiếng.

 

Validation Phát âm
Nhờ tin nhắn văn bản Skype, tôi giúp bạn hòa nhập tốt hơn việc học trong các cuộc trò chuyện của chúng ta. Bạn sẽ giữ một bản ghi về các cuộc trò chuyện của chúng tôi trong cuộc trò chuyện. Để giúp bạn tiến bộ hơn nữa trong tiếng Pháp bằng miệng, bạn sẽ học từ các bảng ngữ âm của tôi kèm theo các tệp âm thanh. Bạn sẽ xác định và tái tạo chính xác các âm thanh khác nhau của tiếng Pháp.

 

 

Mont saint michel 5

 

Của tôi
sinh viên
làm chứng:

  • Thomas On 06/05/2024
  Isabelle is a wonderful teacher! I am planning a trip to France. I have taken French classes in the past, ...
  • Kelly On 02/07/2023
  I would definitely recommend Isabelle as a French tutor! I am currently living in France and was looking ...
  • Katinka (Ukraine) On 14/02/2023
  Isabelle est une professeure extrêmement dévouée et motivante qui éclaire chaque cours, que j’attends ...

All messages

Drapeuaux du monde

Bienvenue !

Cours individuels en ligne de français à l'oral et à l'écrit avec un coach

KHÓA HỌC NÓI VÀ VIẾT TIẾNG PHÁP TRỰC TUYẾN ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN

Kурсы разговорного и письменного французского языка с частным преподавателем

Individual online french speaking and writing courses with a coach

法语对网上课堂