Skype 18    Drapeau usgb   Chine 4   Viet nam 3   Russie 2   France 1  Học và tiến bộ nói và viết tiếng Pháp trong tuyến với một huấn luyện viên người Pháp :
                      
www.vers-la-france.com/vi                                                            đàm thoại tiếng Pháp và bài luyện tập cá nhân hoá     
Tel 1 33 (0)6 44 24 48 57      

Bài học tiếng Pháp viết trực tuyến

Viết tốt tiếng Pháp

Validation Ngữ pháp
Ngữ pháp tiếng Pháp có vẻ phức tạp đối với bạn? Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn có cảm thấy lạc lõng? May mắn thay, nhờ các tờ bài học của tôi, bạn sẽ dần dần tiếp cận các khía cạnh khác nhau của ngữ pháp tiếng Pháp mà bạn chưa nắm vững. Cuối cùng bạn sẽ hiểu logic của ngữ pháp tiếng Pháp để diễn đạt tốt bản thân. Các phiếu học tập của tôi được thiết kế một cách rõ ràng, tiến bộ và vui nhộn. Cuối cùng bạn sẽ yêu thích ngữ pháp tiếng Pháp. Các bài học của tôi kết hợp với một số bài tập ứng dụng sẽ cho phép bạn nắm vững các quy tắc ngữ pháp tiếng Pháp.

Validation Chia động từ tiếng Pháp
Cách chia động từ tiếng Pháp có vẻ khó khăn khi bạn muốn bắt đầu hoặc tiến bộ bằng tiếng Pháp. Và, để thể hiện bản thân tốt, rõ ràng bạn phải biết cách chia động từ và chọn thì phù hợp! Có nhiều thì và một số cách chia động từ tiếng Pháp. Và, cũng có một số kiểu chia động từ tùy thuộc vào động từ. Bạn đã bao giờ nghe nói về ba nhóm động từ tiếng Pháp chưa? Các quy tắc chia động từ tất nhiên là không giống nhau. Tôi sẽ giải thích cách chia động từ tiếng Pháp để thể hiện bản thân tốt
.

Validation Hiệp hội của liên hợp các thì và chế độ
Tuy nhiên, bạn cũng cần biết bạn nên sử dụng thì nào để mô tả một sự kiện hoặc tình huống tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ, khi nào nên sử dụng giả định, và tại sao? Và sự khác biệt giữa giả định và điều kiện là gì? Làm thế nào để kể một câu chuyện trong quá khứ? Đây là lý do tại sao, ở đây một lần nữa, điều cần thiết là phải hiểu logic của việc sử dụng các phương thức và thời điểm chia động từ tiếng Pháp khác nhau. Các tờ bài học của tôi kết hợp với một số bài tập ứng dụng sẽ cho phép bạn biết cách xây dựng và sử dụng các thì và cách chia động từ khác nhau trong tiếng Pháp.

Drapeuaux du monde

Bienvenue !

Cours individuels en ligne de français à l'oral et à l'écrit avec un coach

KHÓA HỌC NÓI VÀ VIẾT TIẾNG PHÁP TRỰC TUYẾN ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN

Kурсы разговорного и письменного французского языка с частным преподавателем

Individual online french speaking and writing courses with a coach

法语对网上课堂